Verlof aanvragen

Verlof aanvragen via Social Schools

Vanaf heden kunt u een vrijstelling schoolbezoek via Social Schools aanvragen. 

De aanvraag wordt beoordeeld door de management assistent, in afstemming met de directeur van de school. De afweging vindt plaats op basis van de wettelijke regels die er gelden vanuit de overheid en leerplicht, zie hiervoor:

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht

(voor 4-jarige leerlingen wordt er altijd toestemming gegeven, omdat 4-jarige leerlingen nog niet leerplichtig zijn. Ouders/verzorgers moeten dit echter wel aanvragen).

Bij een verlofaanvraag buiten de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder, dient u een werkgeversverklaring bij de aanvraag in Social Schools te uploaden. 

Om een aanvraag via Social Schools te doen gaat u naar: 

  • Administratie
  • Selecteer een van uw kinderen, u komt nu op de leerlingpagina van uw kind;
  • Klik hier op ‘Verlof aanvragen’;
  • U kunt meerdere kinderen selecteren en het formulier verder invullen;
  • Upload de werkgeversverklaring (indien van toepassing). Zorg dat u deze reeds heeft ingevuld en ingescand zodat u deze vanuit uw eigen omgeving kunt uploaden; 
  • Klik daarna op aanvragen.    

Nadat u de aanvraag heeft ingediend kunt u de status van de aanvraag zien bij verlofaanvragen. U kunt de verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verdwijnt de aanvraag uit het systeem.