Leerlingenraad

Op de PWA zijn wij er voor leerlingen. We willen dat zij dagelijks met een prettig en veilig gevoel op school komen, interessante dingen leren en het fijn hebben op school en in de klas. Om die reden laten wij leerlingen actief meedenken. Dit doen we onder andere middels de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit zes leerlingen; twee vertegenwoordigers uit de groepen 6,7 en 8. De leerlingenraad komt ongeveer 3/4 keer per jaar bij elkaar onder leiding van de directeur of bovenbouw coördinator.

Tijdens een bijeenkomst heeft een van de leerlingen de rol van voorzitter en er is ook een secretaris, die alle besproken zaken notuleert. De leerlingen kunnen in hun klas te rade gaan wat er speelt bij de kinderen en zelf onderwerpen aandragen voor het overleg. We bedenken dan samen wat we kunnen doen om het probleem op te lossen of om het idee uit te werken. Ook heeft de meester soms punten waar hij de mening van de leerlingen over wil horen. Zo zijn we nu bezig om een promotiefilmpje van de school voor te bereiden. We bekijken samen wat hiervoor moet gebeuren en welke punten we vooral naar voren willen laten komen in het filmpje. Elk overleg maken we een takenlijst en nemen we de notulen van de vorige vergadering door. Ook bekijken we of dingen al beter gaan en wat de status is.