Kernwaarde Eigenaarschap

EIGENAARSCHAP: Groeien naar zelfstandigheid 

We werken samen met de leerlingen aan eigenaarschap in het leerproces, zodat zij leren keuzes te maken, aan (hun eigen) doelen te werken en hierop te reflecteren. Teamleden begeleiden de leerlingen in het ontwikkelen van deze vaardigheden. We stimuleren de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van leerlingen, zodat hun motivatie groeit en zij steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Wij gaan voor een maximale positieve impact op leren.