Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden, en op de middelbare school ook leerlingen, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid. De MR heeft daarnaast volwaardige bevoegdheden om op financieel, onderwijskundig en organisatorisch vlak te zorgen voor beleid dat past bij de school.

De MR heeft wisselend instemmingsrecht of adviesrecht over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het formatieplan, het schoolplan, de financiën, de veiligheid in en om de school.

Op de PWA bestaat de MR uit een oudergeleding (3 ouders) en een personeelsgeleding (3 leerkrachten). De directeur is bij van te voren bepaalde punten aanwezig om uitleg en toelichting te geven. De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn gedeeltelijk openbaar.

Bezetting Schooljaar 2023-2024:
Juf Jolanda (leerkracht groep 6), Juf Marieke (leerkracht groep 1/2B), Juf Tamara (leerkracht groep 1/2C), Jeroen de Groot, Christel Bekkering, Annemieke van Tol