Zorg voor de leerlingen

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bieden we ondersteuning. Dit kan in de klas of buiten de klas. Waar nodig kijken we of er maatwerk mogelijk is.

In de bijlage staat een verkorte weergave van ons Schoolondersteuningsprofiel. Uiteraard bent u van harte welkom op school voor aanvullende informatie.

Klik hier voor het schoolondersteunings profiel.