Interne Structuur

De interne structuur van de school is als volgt:

* De leerkrachten van de groepen 1-3 werken onder leiding van kwaliteitscoördinator Barbara Eijgenraam, de groepen 4-6 onder leiding van Carina Sels en de groepen 7-8 onder leiding van Kirsten Wessels. De kwaliteitscoördinatoren richten zich op de coördinatie van de leerlingenzorg, begeleiding van de teamleden en het beleid van de school.

* De managementassistent geeft leiding aan de conciërges.

* De directeur geeft indirect leiding aan het gehele team en direct aan de kwaliteitscoördinatoren, managementassistent en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

* De drie kwaliteitscoördinatoren en de directeur vormen gezamenlijk het 'Management Team'.

In deze structuur zijn er geen bouwcoördinatoren, ook wordt er niet meer gesproken over 'intern begeleider', maar over kwaliteitscoördinator.