Kernwaarde Kwaliteit

Kwaliteit: samen streven naar groei

Samen met teamleden, leerlingen en ouders werken we continu aan de kwaliteit van het onderwijs, waarbij ten minste wordt voldaan aan de eisen die aan het basisonderwijs worden gesteld. Hierbij wordt samengewerkt met de kinderopvang. Leerkrachten werken goed samen en groepen werken samen, waar dit mogelijk is. 

Alle teamleden dragen bij aan het leerklimaat en worden in hun kracht gezet om zich persoonlijk te ontwikkelen. We stimuleren dit door scholing en ondersteuning. Op de Prins Willem-Alexanderschool is ruimte voor iedereen om te groeien. 

Vaste routines en heldere afspraken bieden een stabiele basis. Wij zijn ambitieus en stellen uitdagende en passende doelen als het gaat om de (brede) ontwikkeling van de leerling. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van de leerling en de school.